sample

ДОБРОДОШЛИ

Са глобализацијом светске привреде значај концепта конкурентности долази до изражаја. Земље које су на време схватиле његов значај успеле су да у релативно кратком року оснаже своје привреде, повећају инвестиције и извоз и тако створе битне претпоставке за дугорочни привредни развој. Конкурентност је нарочито значајна за мале земље које су због недовољних ресурса, односно средстава за развој, упућене на међународна тржишта.

Према Индексу глобалне конкурентности Светског економског форума, Република Србија је на 93. месту у свету од 133 посматране земље. Ниска конкурентност привреде Републике Србије додатно се констатује поређењем са другим транзиционим земљама. Од 16 транзиционих земаља Република Србија заузима тек 14. место, испред Босне и Херцеговине и Албаније.

Због значаја коју конкурентност има, важно је да држава предузима мере из свог домена које могу унапредити ниво конкурентности. Одлуком о образовању Националног савета за конкурентност Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 12/08) надлежности Националног савета су а нализа постојећег стања и предлагање годишњег програма унапређења конкурентности привреде Републике Србије.